تغییر استایل

استایل رنگی را انتخاب کنید

برای تجربه بهتر ، مرورگر خود را به کروم، فایرفاکس، اوپرا یا اینترنت اکسپلولر تغییر دهید.
لینک آزما

سایت تخصصی خرید و فروش بی واسطه مواد و وسایل آزمایشگاهی دست دوم و نو

در لینک آزما آگهی های خود را ارسال کنید .

در لینک آزما آگهی های خود را ارسال کنید

شما میتوانید مواد و وسایل آزمايشگاهی نو و دست دوم مورد نیاز خود را در بخش “خریدار مواد و وسایل آزمایشگاهی” آگهی کنید.

شما میتوانید مواد و وسایل آزمايشگاهی نو و دست دومی که دیگر به آنها نیازی ندارید را در بخش “فروشنده مواد و وسایل آزمايشگاهی” آگهی کنید.

درصورتی که نیازمند فردی با تخصص خاص یا خدمات آزمایشگاهی خاصی هستید میتوانید در بخش “جویای تخصص ” مشخصات فرد یا تخصص مورد نظر خود را آگهی کنید.

درصورتی که خود دارای تخصص خاص یا ارائه دهنده خدمات آزمايشگاهی خاصی هستید در بخش “دارای تخصص ” مشخصات خود و تخصص خود را آگهی کنید.

آگهی های اخیر

مشاوره تخصصی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

ارسال شده: ۱۳/۰۵/۱۳۹۹

معرفی بیماران با سرطان سر و گردن

ارسال شده: ۱۲/۰۵/۱۳۹۹

مشاوره تخصصی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

ارسال شده: ۱۱/۰۵/۱۳۹۹
500,000 تومان

دانشجوی پزشکی یا ارشد پرستاری

ارسال شده: ۱۱/۰۵/۱۳۹۹

حامیان ما

بالا